آلبوم ها و خاطرات

زمستان ۸۷

♣ ♦ ♣

مناظر خطیرکوه

♣ ♦ ♣

Grandfather

savadkoh-comrod-khatirkooh-51

♣ ♦ ♣

سوادکوه، لفور ۸۹

نظرات بسته است.