ایزابل بروژ – کریستین بوین

خوشبختی، شاهینی است که بدون هیچ تلاشی در آسمان شناور است، هوا و سکوت آن را با خود میبرند، شوربختی نیز همراهش، درست پیش از شیرجه رفتن روی طعمه ای، به چنگ آوردین و دریدنش، آرام و تماشائی اوج میگیرد .

.

.

.

ایزابل بروژ – کریستین بوین

نظرات بسته است.