تنهائی

هر کسی

بهتر از هیچ کسه .

تو این گرگ و میش بی حاصل

حتا مار

که وحشتو رو زمین می پیچونه و می غلتونه

به ز هیچکسه

تو این سرزمین غمزده …

از : لنگستون هیوز

ترجمه از : احمد شاملو

نظرات بسته است.