کافکا در کرانه

پانزده سالم که بود، خیال میکردم چنین جائی در این دنیا هست. مطمئن بودم که چنین جائی هست که به مدخلش بربخورم و از آن وارد دنیای دیگر شوم .

 

اوشیما پکر میگوید شاید شاید بیشتر آدمها ی دنبا سعی نمیکنند آزاد باشند کافکا. فقط فکر میکنند که آزادند . همه ش توهم است  . بیشتر آدمهای دنیا اگر آزادشان بگذاری بدجوری تو هچل می افتند . بهتر است یادت باشد مردم عملا ترجیح میدهند آزاد نباشند .

خودت هم همین طور !

آره خودم هم ترجیح میدهم آزاد نباشم . ژان ژاک روسو میگوید تمدن از وقتی شروع شد که مردم نرده ها را ساختند .

.

.

.

کافکا در کرانه – هاروکی موراکامی

نظرات بسته است.