حقیقت یا رویا

من فکر میکنم رویای انسان دست یافتنی ترین خواسته ش خواهد بود زندگی روزمره ما مجموعه زنجیره ای از خواسته های همیشگی ماست ، مجموعه خیال هائی که تمام عمر در سر داریم . حتی کوچکترین تصور روزی به حقیقت خواهد پیوست امری که من اون رو سرنوشت دست نویس توسط انسان میدونم/ بنابراین داشتن بینش و درایت شخصی توسط هر فرد به صورت تجربه ای جداگدانه نه کپی از عقاید دیگران برای شناسائی طریقت لازمه ش فقط و فقط ستم به روح و کشتن نفس انسان خواهد بود تا بتونیم به معرفت برسیم . طی کردن ۴۰ اصل شمس تبریزی سر انجامش رسیدن به آزادی و حقیقت خواهد بود اما راهی که امروز در خیال خودم بهش بها دادم روزی طناب دار من خواهد شد .

رویای زندگی در بهشت رویای همه ی ماست اما بهشت زمانی معنی داره که میوه ممنوعه ای هم توش باشه . دلهره خوردن میوه بهشتی و سقوط از آسمان به آدمیزاد انگیزه میده وگرنه یکنواختی روند ادامه دار زندگی پوچ خواهد بود . انسان بدون خدا هیچ خواهد بود اما بدون انجام گناه لوچ خواهد شد .

خطرناکترین اتفاق زندگی افشای افکار انسان و اعتماد به دیگران بوده و هست که البته برای آدمیزادی چون من که خواسته ام بهشت نیست افشای حقیقت تنها راه حل چالش مسیح بودن خواهد بود .

نظرات بسته است.