گرگ بیابان

بسیاری از مردم تا نتوانند شنا کنند ، شنا نمی کنند . راستی راستی این نشانه هوش و ظرفیت طبیعی نیست ؟اینکه معلوم است که شنا نمی کنند . آنها برای زندگی بر روی زمین خشک آفریده شده اند ! نه برای آب . همچنین این حکم طبیعت نیست که مردم فکر کنند، زیرا آنها برای زندگی آفریده شده اند ، نه برای تفکر . بله ، و هر کس فکر کند ، یا مهم تر از آن هر کسی که تفکر را پیشه خود نماید کارش به جاهای باریک میکشد و آن وقت با این کار زمین خشک را با آب مبادله کرده و روزی هم در آن غرق خواهد شد .

.

.

.

گرگ بیابان – هرمان هسه

نظرات بسته است.