کافکا در کرانه

پانزده سالم که بود، خیال میکردم چنین جائی در این دنیا هست. مطمئن بودم که چنین جائی هست که به مدخلش بربخورم و از آن وارد دنیای دیگر شوم .

 

اوشیما پکر میگوید شاید شاید بیشتر آدمها ی دنبا سعی نمیکنند آزاد باشند کافکا. فقط فکر میکنند که آزادند . همه ش توهم است  . بیشتر آدمهای دنیا اگر آزادشان بگذاری بدجوری تو هچل می افتند . بهتر است یادت باشد مردم عملا ترجیح میدهند آزاد نباشند .

خودت هم همین طور !

آره خودم هم ترجیح میدهم آزاد نباشم . ژان ژاک روسو میگوید تمدن از وقتی شروع شد که مردم نرده ها را ساختند .

.

.

.

کافکا در کرانه – هاروکی موراکامی

۳۰ سال حماقت

راه حل ۳۰ سال حماقت بستن چشم و بستن دهان و بستن دریچه خیال خواهد بود .

حقیقت یا رویا

من فکر میکنم رویای انسان دست یافتنی ترین خواسته ش خواهد بود زندگی روزمره ما مجموعه زنجیره ای از خواسته های همیشگی ماست ، مجموعه خیال هائی که تمام عمر در سر داریم . حتی کوچکترین تصور روزی به حقیقت خواهد پیوست امری که من اون رو سرنوشت دست نویس توسط انسان میدونم/ بنابراین داشتن بینش و درایت شخصی توسط هر فرد به صورت تجربه ای جداگدانه نه کپی از عقاید دیگران برای شناسائی طریقت لازمه ش فقط و فقط ستم به روح و کشتن نفس انسان خواهد بود تا بتونیم به معرفت برسیم . طی کردن ۴۰ اصل شمس تبریزی سر انجامش رسیدن به آزادی و حقیقت خواهد بود اما راهی که امروز در خیال خودم بهش بها دادم روزی طناب دار من خواهد شد .

رویای زندگی در بهشت رویای همه ی ماست اما بهشت زمانی معنی داره که میوه ممنوعه ای هم توش باشه . دلهره خوردن میوه بهشتی و سقوط از آسمان به آدمیزاد انگیزه میده وگرنه یکنواختی روند ادامه دار زندگی پوچ خواهد بود . انسان بدون خدا هیچ خواهد بود اما بدون انجام گناه لوچ خواهد شد .

خطرناکترین اتفاق زندگی افشای افکار انسان و اعتماد به دیگران بوده و هست که البته برای آدمیزادی چون من که خواسته ام بهشت نیست افشای حقیقت تنها راه حل چالش مسیح بودن خواهد بود .

گرگ بیابان

بسیاری از مردم تا نتوانند شنا کنند ، شنا نمی کنند . راستی راستی این نشانه هوش و ظرفیت طبیعی نیست ؟اینکه معلوم است که شنا نمی کنند . آنها برای زندگی بر روی زمین خشک آفریده شده اند ! نه برای آب . همچنین این حکم طبیعت نیست که مردم فکر کنند، زیرا آنها برای زندگی آفریده شده اند ، نه برای تفکر . بله ، و هر کس فکر کند ، یا مهم تر از آن هر کسی که تفکر را پیشه خود نماید کارش به جاهای باریک میکشد و آن وقت با این کار زمین خشک را با آب مبادله کرده و روزی هم در آن غرق خواهد شد .

.

.

.

گرگ بیابان – هرمان هسه

خاطرات یک مغ ۲

انسان تنها موجودی طبیعت است که از مرگ خود آگاه است . به این دلیل و فقط به همین دلیل، احترام عمیقی برای نوع بشر قائلم، و مطمئنم آینده اش بسیار بهتر از اکنونش خواهد بود .

مردم، با اینکه میدانند روزهاشان محدود است و همه چیز درست در زمانی که هیچ انتظارش را ندارند ، به پایان میرسد، زندگی خود را به نبردی تبدیل میکنند که سزاوارموجودی با زندگی سرمدی است. به باور من، ترک کارهای مهم ، فرزندان ، تلاش برای نجات نام از فراموشی، و هر آنچه آدم ها بیهودگی میدانند ، والاترین تجلی شرافت انسان است .
.
.
.
خاطرات یک مغ – پائولو کوئیلو

خاطرات یک مغ ۱

یک رازآموز هرگز گام های راهنمایش را تقلید نمیکند، چون هر کدام شیوه متفاوتی برای دیدن زندگی ، رویاروئی با مشکلات، و پیروزی دارند . آموزش ، نشان دادن امکان است. آموختن ، برای خویش ممکن ساختن است.
.
.
.

خاطرات یک مغ – پائولو کوئیلو

آن هنگام که نفس هوا می شود

مسئولیت مرگ همچون یوغی سنگین بر گردنمان بود شاید زندگی و هویت بیمارانمان در دست ما نباشد، اما مرگ همیشه برنده است.  حتی اگر تو کامل باشی، دنیا کامل نیست . راز زندگی این است که بدانی ورق ها طوری جور میشوند که تو بازنده باشی، که دست تو یا نظر تو نادیده گرفته میشود، در حالی که هنوز برای پیروزی بیمارانت میجنگی .

هرگز نمی توانی به کمال برسی ، اما میتوانی نزدیک شدن به چیزی را که پیوسته برایش تلاش میکنی باور داشته باشی .

.

.

.

آن هنگام که نفس هوا می شود – پال کالانیتی

من او را دوست داشتم

چه قدر باید بگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد ؟ و چه قدر باید بگذرد تا بتوان دیگر او را دوست نداشت ؟

“حق اشتباه ” ترکیب بسیار کوچکی از واژه ها، بخش کوچکی از یک جمله، اما چه کسی این حق را به تو خواهد داد ؟ چه کسی جز خودت ؟

.

.

.

من او را دوست داشتم –  آنا گاوالدا

شناخت خویش

زندگی هر انسانی جاده یا گذرگاهی است که به نهانخانه وجودش منتهی میشود و همه تلاش و کوشش او نیز در این مسیر انجام میگیرد . هیچ انسانی هرگز به طور کامل خودش نبوده است . ولی هر کس سعی میکند تا خودش باشد – یکی ناشیانه ، دیگری عاقلانه ، و بالاخره هر کس از بهترین طریقی که میتواند . هر انسانی نشانه هائی از زمان تولدش را با خود دارد ، آثاری که از نخستین لحظه حیات تا آخرین روزهای عمر باقی می مانند ، از آنجمله پوست و لای و لجنی که او را در خود گرفته بودند . بعضی ها بدل به انسان نمیشوند و قورباقه و مارمولک  و مورچه باقی میمانند . برخی از کمر به بالا شبیه انسان و از آنجا به پائین همانند ماهی می شوند . هر کسی معرف نوعی قمار است که آفرینش در مورد خلقت او انجام داده است . همه مااز یک ریشه و مادریم : همه ما از یک در ، وارد جهان هستی میشویم . ولی هر یک از ما – با آزمایشها و نجربیات عمیق – میکوشیم تا سرنوشت خاص خودمان را شکل دهیم . میتوانیم یکدیگر را درک کنیم ولی هر یک از ما فقط میتواند خودش را بشناسد .

.

.

.

مقدمه کتاب دمیان – هرمان هسه

بیگانه – آلبر کامو

اما دادستان از بالای سر ما به صدا در آمد و گفت : بله آقایان هیات قضات توجه خواهند کرد و نتیجه خواهند گرفت که یک مرد بیگانه میتواند قهوه تعارف بکند، اما پسر در مقابل جسد کسی که به وی هستی بخشیده است، باید آن را رد کند .

وکیلم با لحنی قاطع گفت : این است ماهیت این محاکمه همه چیز حقیقی است و هیچ چیز حقیقی نیست !

.

.

بیگانه – آلبر کامو